Jeremy Han

Jeremy Han hiện là Giám đốc chiến lược của Adam Khoo Learning Technologies Group - Singapore